Skyddat boende

För oss är säkerheten oerhört viktig

Trygghet och Säkerhet

Om du är i behov av att komma till skyddat boende ska du kontakta socialtjänsten i den stadsdel eller kommun där du bor. Det är socialtjänsten som beslutar att du kan flytta till skyddat boende och bekostar boendet. Vi har plats för 17 kvinnor med eller utan barn i det skyddade boendet. Du får ett eget rum med egen dusch och toalett och delar övriga utrymmen med de andra boende. Kvinnor och barn över 5 år får egen kontaktperson som hjälper och stödjer under boendetiden.

 

Vi erbjuder under boendetiden:

  • Regelbundna stödsamtal med kontaktperson

  • Stöd i kontakten med socialtjänsten och andra viktiga myndigheter såsom polis och advokat

  • Strukturerade hot- och riskbedömningar

  • Säkerhetsplanering

  • Stöd i att upprätthålla vardagsrutiner

  • Stöd i föräldrarollen

  • Eftervårdskontakt

Vi erbjuder även:

  • Träning