Vi strävar efter ett helhetsperspektiv där stödarbete ligger i fokus.

Placera hos oss 

 

Arbetar du på socialtjänsten och  önskar göra en placering på Ava Center?

För placeringsförfrågan ring oss på: 010-214 62 66

Mejla: info@avacenter.se

 

AVA Centers kvinnojour erbjuder

 • Skyddat boende

 • Stödsamtal, rådgivningssamtal och krissamtal   

 • Samtalsmottagning

 • Rådgivning och samverkan med andra myndigheter som i sitt arbete möter våldsutsatta kvinnor och barn

Varje boende har en kontaktperson som vid behov kan delta vid möten och vara stöd vid kontakter med olika myndigheter

 

Samtalsmottagning

 • Enskilda samtal

 • Gruppverksamhet

Vi börjar alltid med individuella samtal, därefter har man möjlighet att delta i vår gruppverksamhet. 

 

Vår barnverksamhet

 • Kontaktperson till alla barn över 5 år

 • Samtal enligt Trappan-modellen

 • Lekrum och pysselrum för avkoppling och lek

Att som barn bevittna eller själv utsättas för våld kan göra stor skada. Ofta bär barnen på känslor av otrygghet, oro och ångest och behöver få hjälp att bearbeta sina upplevelser i en trygg miljö. I vårt skyddade boende tar vi emot flickor och pojkar upp till 18 års ålder, som placeras tillsammans med sin mamma.

Alla barn över 5 år får en egen kontaktperson som ser till barnets unika behov av stöd och hjälp. Barnen på Ava Center erbjuds vid behov samtal med personal enligt ”Trappan- modellen”, vilket är en modell för krissamtal med barn som upplevt våld i hemmet. I Trappan-samtalet får barnet sätta ord på det som hänt, får kunskap om hur man påverkas av att utsättas för våld för att avlasta barn från skuld så att barnen får hjälp med att påbörja sin läkningsprocess.

 

Kompetenser:

 • FREDA

 • Patriark

 • Trappan

Skyddsåtgärder:

 • Anpassat boende

 • Skyddsanordningar

 • Utbildad personal

 • Sunt och medvetet säkerhetstänk

 • Bra kontaktnät

 • God motivation​

Specialkunskaper:

 • Mänskliga rättigheter

 • Våld i nära relationer

 • Hedersproblematik

 • Utsatthet för HBTQ-personer

 • FN:s barnkonvention