Boendetiden

Tiden på AVA Center

Boendetiden

Under boendetiden hos AVA Center erbjuds följande:

  • Regelbundna stöd- och motiverande samtal med kontaktperson

  • Stöd i kontakten med socialtjänsten och andra viktiga myndigheter såsom polis och advokat

  • Strukturerade hot- och riskbedömningar

  • Säkerhetsplanering

  • Stöd i att upprätthålla vardagsrutiner

  • Stöd i föräldrarollen

  • Eftervårdskontakt

Samtalsmottagningen erbjuder:

  • Enskilda samtal

  • Gruppverksamhet*

*Vi börjar alltid med individuella samtal, därefter har du möjlighet att delta i vår gruppverksamhet.