Barnen

Ava Center erbjuder:

  • – Kontaktperson till alla barn över 5 år

  • – Samtal enligt Trappan-modellen

  • – Musikpedagog 1 gång i veckan

  • – Lekrum och pysselrum för avkoppling och lek

 

Att som barn bevittna eller själv utsättas för våld kan göra stor skada. Ofta bär barnen på känslor av otrygghet, oro och ångest och behöver få hjälp att bearbeta sina upplevelser i en trygg miljö. I vårt skyddade boende tar vi emot flickor och pojkar upp till 18 års ålder, som placeras tillsammans med sin mamma.

Alla barn över 5 år får en egen kontaktperson som ser till barnets unika behov av stöd och hjälp. Barnen på Ava Center erbjuds vid behov samtal med personal enligt ”Trappan- modellen”, vilket är en modell för krissamtal med barn som upplevt våld i hemmet. I Trappan-samtalet får barnet sätta ord på det som hänt, får kunskap om hur man påverkas av att utsättas för våld för att avlasta barn från skuld så att barnen får hjälp med att påbörja sin läkningsprocess.