Om du behöver fly hemmet

Vid en akut situation. Ring 112!

Tveka inte att ringa till polisen vid pågående våld, de kan hjälpa dig och eventuella barn att lämna hemmet. Om du inte får med dig viktiga tillhörigheter, får du hjälp av kvinnojouren och socialtjänsten när du kommit i säkerhet.

När man utsätts för hot och våld reagerar kroppen på olika sätt, följande är några exempel:

 • Att reagera känslomässigt och fysiskt är vanligt när man upplevt våld. Du kan exempelvis:

 • Bära på känslor av skuld och skam. Känna dig ansvarig för det som hänt
 • Känna ilska, uppgivenhet och vanmakt

 • Bli nedstämd och känna dig ensam

 • Känna oro och ångest

 • Få sömn- och koncentrationssvårigheter

 • Få olika fysiska besvär så som huvudvärk, magbesvär och känna dig utmattad

 

Råd till dig som är utsatt för hot eller våld:

 • Prata med någon vän, kollega eller anhörig som du litar på

 • Ring till en kvinnojour och berätta om din situation

 • Skriv dagboksanteckningar om våldet varje gång du blir utsatt. Skriv vad som hände och när. Spara hotfulla mail och sms. Vid en eventuell polisanmälan och rättegång kan det vara svårt att minnas

 • Dokumentera eventuella skador. Skriv ner dem eller ta foton

 • Ta din rädsla på allvar

 • Gör en säkerhetsplan. Tänk ut en trygg plats dit du kan fly. Det kan vara en anhörig, vän, kollega eller vandrarhem. Du kan även kontakta socialtjänsten direkt. Ha en väska packad med det nödvändigaste

 • Polisanmäl

Har du blivit utsatt för våld eller hot om våld eller andra övergrepp?

Tveka inte på att ringa oss på 010- 214 62 66. Vår jourtelefonen är öppen dygnet runt! 

Du är även välkommen till vår samtalsmottagning. Där kan du få råd, stöd och hjälp att bearbeta och förändra din situation. Under samtalen tar vi upp det du behöver tala om. Vi träffas flera gånger beroende på dina behov. Vi har också samtalsgrupper för dig som har utsatts för våld där du får möjlighet att träffa andra i samma situation. Ring till oss för mer information och för att boka en tid. Samtalen är kostnadsfria.

 

OBS? Vi som arbetar på Ava Center har tystnadsplikt. När du ringer till oss eller kommer på samtal kan du vara anonym.

 

Att lämna en våldsam relation

Om du är i behov av att komma till ett skyddat boende ska du kontakta socialtjänsten i den stadsdel eller kommun där du bor. Det är socialtjänsten som beslutar att du kan flytta till skyddat boende och bekostar boendet. Du får ett eget rum med egen dusch, toalett och delar övriga utrymmen med de andra boende. Kvinnor och barn över 5 år får egen kontaktperson som hjälper och stödjer under boendetiden.

 

Vi erbjuder under boendetiden:

 • ​Regelbundna stödsamtal med kontaktperson

 • Stöd i kontakten med socialtjänsten och andra viktiga myndigheter såsom polis och advokat

 • Strukturerade hot- och riskbedömningar

 • Säkerhetsplanering

 • Stöd i att upprätthålla vardagsrutiner

 • Stöd i föräldrarollen

 • Eftervårdskontakt

När du planerar att lämna din partner är det bra att göra upp en säkerhetsplan.

Om du har möjlighet, ta med dig:

 • ID- handlingar. Körkort samt pass för dig och barnen

 • Kontokort och kontouppgifter. Internetdosa

 • Mobiltelefon, laptop och laddare

 • Pengar, smycken, nycklar och andra värdesaker

 • Viktiga papper såsom hyreskontrakt, försäkringsbevis och äktenskapsförord

 • Dagbok ifall du har dokumenterat om våldet. Spara hotfulla mail och sms. Vid en eventuell polisanmälan och rättegång kan det vara svårt att minnas och då kan detta agera bevis

 • Viktiga adresser och telefonnummer, till exempel till barnens dagis eller skola

 • Eventuella mediciner och recept

 • Eventuella kontaktlinser, glasögon, tandställning

 • Saker med känslomässigt värde för dig och barnen; favoritleksak, snuttefilt, napp

 • Kläder för dig och barnen

Dagens moderna teknik har gjort det lättare för din förövare att kontrollera, hota och utöva våld mot dig. För att skydda dig själv kan du byta telefon eller stänga av funktioner såsom ”Platstjänster/Platsbehörigheter” och ”Hitta min iPhone”. Du kan inaktivera Facebook och Instagram och andra sociala plattformar och undvika att göra statusuppdateringar och lägga upp foton som riskerar att röja var du befinner dig. Det är även viktigt att byta email-adress och/eller lösenord om du tror att den du är utsatt för har tillgång till dina inloggningsuppgifter.