Ava Center Ny logga.png

Värme - Kärlek - Trygghet

Ava Center är en partipolitiskt och religiöst obunden verksamhet. Vår ambition är att stötta och skydda våldsutsatta kvinnor* och barn som förtjänar ett fridfullt liv fritt från våld och förtryck. Vi strävar efter att du som kommer till oss, ska med stöd och hjälp, få kunskap och verktyg för att kunna hantera och förändra din situation till det bättre.

 

På Ava Center erbjuds det stöd och rådgivning dygnet runt både på vår stödlinje (010-214 62 66) och även på vår samtalsmottagning.

 

Personalen på AVA Center har stor erfarenhet av att möta våldsutsatta kvinnor och barn och agerar alltid utifrån bestämmelsen om sekretess och tystnadsplikt (Offentlighets- och sekretesslagen 2009:400).

 

AVA Center tar emot placeringar via socialtjänsten, för att komma till oss behöver du kontakta socialtjänsten i den stadsdel eller kommun där du bor. Det är socialtjänsten som bekostar boendet. Om du har frågor om detta, eller tycker det känns svårt att ta kontakt med socialtjänsten, kan du vända dig till oss så hjälper vi dig. 

 

*Med begreppet kvinna menar vi samtliga personer som identifierar sig som kvinna, oavsett juridisk, social och/eller biologisk könstillhörighet. Hos oss på AVA Center är det även en självklarhet att samtliga kvinnor oavsett sexuell läggning är välkomna.